مجلس می‌تواند گسترده تر به موضوع طرح تحقیق و تفحص از شهرداری ورود کند

۲۱ تیر ۱۳۹۷ خبری

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۳

 

مجلس می‌تواند گسترده تر به موضوع طرح تحقیق و تفحص از شهرداری ورود کند

 

نسیستان نگاهدگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را می‌توانند در طرحی جداگانه حتی بدون در نظر گرفتن شورای شهر تهران بررسی کنند.

Share/Save/Bookmark

سیستان نگاه |  علی اعطا می‌گوید: شورای شهر با توجه به اختیاراتش به طرح‌هایی مانند تحقیق و تفحص از موسسه همشهری و همچنین صندوق کارکنان شهرداری تهران ورود کرده است اما در مواردی که لازم باشد می‌توان از ابزار مجلس شورای اسلامی هم استفاده کرد.
 

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در مورد اینکه نسیستان نگاهدگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهند برای رسیدگی به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به کمک اعضای شورای شهر بیایند، به شهردارآنلاین گفت: من در جریان موضوع درخواست برخی از اعضای شورای شهر تهران از نسیستان نگاهدگان مجلس برای ورود به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران نیستم.

وی با اشاره به اختیارات نسیستان نگاهدگان مجلس شورای اسلامی برای ورود به مسائل مدیریت شهری ادامه داد: نسیستان نگاهدگان مجلس می‌توانند این طرح را دنبال کنند و رسیدگی به این موضوع می‌تواند خارج از شورای شهر هم باشد. نسیستان نگاهدگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را می‌توانند در طرحی جداگانه  حتی بدون در نظر گرفتن شورای شهر تهران بررسی کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران در مورد اینکه ورود نسیستان نگاهدگان مجلس شورای اسلامی چقدر می‌تواند به شفاف‌تر شدن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری کمک کند، ادامه داد: شورای شهر تهران با توجه به اختیاراتش می‌تواند طرح‌هایی را برای شفاف‌تر شدن موضوعات کلید بزند مانند طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری و همچنین صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران.

عضو شورای شهر تهران در همین مورد و با اشاره به اختیارات بیشتر نسیستان نگاهدگان مجلس در مورد رسیدگی به مسائل مدیریت شهری اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که نسیستان نگاهدگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند چنین طرح‌هایی را کلید بزنند البته نسیستان نگاهدگان مجلس می‌توانند چنین مسائلی را به صورت وسیع‌تر دنبال کنند.

وی در پایان گفت: در مواردی که لازم باشد می‌توان از این ابزار مجلس شورای اسلامی استفاده کرد.

   

 

کلمات کليدی: علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، شهرداری، تحقیق و تفحص

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم