سیستان نگاه – کوچ فتنه از اقلیم به بیروت

۲۲ آبان ۱۳۹۶ خبری

به گزارش سیستان نگاه : این روزهای فضای سیاسی غرب آسیا و قلب خاورمیانه دست خوش تحولات عبرت آموزی است.

از یک طرف مرگ و نابودی تکفیر با رشادت جبهه مقاومت فرا رسید و شاهراه تهران بغداد دمشق تا بیروت باز شد و باعث گردید تا سران وهابیت با اتحاد به اصطلاح عربی عبری به دست پا بیفتند و از طرف دیگر به الفاظی رسانه ای جنگ روانی برعلیه ملت لبنان براه بیندازند درحالی که لبنان از بدنه اعراب است و این بارتجزیه را ازسیاست شروع کرده اند.

اقدام عجیب و خفت بار نخست وزیر مستعفی لبنان یعنی حریری،یک تجزیه سیاسی است که بعد از نا امیدی درکردستان عراق صهیونیست و اربابش آمریکا به سراغ آن رفت.

این توطئه پیچیده و درنوع خود بی نظیر درحالی صورت می گیردکه عربستان دست خوش تحولات داخلی است.

 ازاصلاحات عجولانه جوانک وهابی درقوانین مدنی تا دستگیری های گسترده به بهانه فساد شاهزادگان همه حکایت از یک خودزنی از روی عصبانیت است.

امایک نکته دراین روزها تامل برانگیز است آن هم اربعین سرور و سالار شهیدان حسین بن علی (ع) که خارچشم بد خواهان و دشمنان آزادگی شده است.

قدرمسلم وهابیت تاب دیدن مانور سپاه امام عصر (عج) را درقالب پیاده روی اربعین راندارد!به همین خاطرهیاهوی رسانه ایی بسیارگسترده را راه انداخته اند تا جلوی بازتاب این همایش بی نظیراسلام رابگیرند.

 آنها به افوتی می خواهند نور خدا را خاموش کنند،از این رو به بهانه های واهی کشورهای مجاهد منطقه که درمحو داعش و تکفیر سرگرم مبارزه ونتیجه گیری هستندرا هدف اتهامات قرارداده وخودرابه نوعی ازجنایات جنگی درگوشه وکنارمنطقه تبرئه کنند.

عربستان باچندکشور میکروسکوپی بازیگرانی خوبی شده اند با پول نفت قمارمی کنند شاید برگ برنده ایی پیدا کنندکه تا اینجا موفق نشده و شکستهای پی درپی نتیجه حماقت آنهاست.

آنها این باربه دهان بی چاک ترامپ دل دوخته اندکه بگوید بنظرش موشک شلیک شده به ریاض ایرانی است ادعایی که رییس جمهور باری به هرجهت فرانسه آن را تکرارکرد و این هم یعنی توهم.

امیرفرزادی

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم