سیستان نگاه نیوز – تفاهمنامه همکاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی روستایی

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ خبری

با حضور کرباسیان، منصوری و زرگر امضا شد:

تفاهمنامه همکاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی روستایی

گروه معادن
– تفاهمنامه همکاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی روستایی با حضور کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو، منصوری، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زرگر، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور امضا شد.

تفاهمنامه همکاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی روستایی

 

به گزارش سیستان نگاه نیوز، این توافق نامه همکاری با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بخش معدن و صنایع معدنی به امضا رسید.

براساس این گزارش، موضوع توافقنامه استفاده مناسب از توانایی های ستادی، آماری، فنی و مالی برای انجام وظایف مشخص شده در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی عشایری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور استفاده از منابع مشخص شده در آیین نامه اجرایی در زمینه معادن کوچک و فرآوری های معدنی است.

مدت اعتبار توافق نامه از تاریخ امضا تا پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در صورت توافق طرفین در چهارچوب مقررات مربوطه قابل تمدید است

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۴

کد مطلب: ۴۳۱۵۱

 

مرجع : ایمیدرو

 

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم